MTTQ phường Bồng Lai phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động

(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban MTTQ phường Bồng Lai (thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) không ngừng nâng cao tính chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Ra mắt điểm PCCC công cộng tại khu phố Tân Thịnh (phường Bồng Lai).

Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, những năm qua, MTTQ phường Bồng Lai đã làm tốt công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ phường đó là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp với tỷ lệ đạt 98,6%. Tham gia góp ý kiểm điểm cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, thị xã, phường với người dân; Hội nghị đối thoại trực tiếp giữ người đứng đầu cấp ủy với nhân dân. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Bên cạnh việc phối hợp với các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành có liên quan tập trung tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, MTTQ phường Bồng Lai đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Điển hình trong thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Hàng năm, MTTQ phường phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào hướng dẫn các khu dân cư đăng ký xây dựng; phát huy, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương; tổ chức kiểm tra, rà soát chất lượng hoạt động các làng văn hóa, đồng thời bổ sung hương ước, quy ước làng văn hóa cho phù hợp với thực tiễn. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm được nhân lên; các tệ nạn xã hội, hủ tục mê tín dị đoan từng bước được đẩy lùi; hàng năm có trên 90,8% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% khu dân cư văn hóa; tỷ lệ người qua đời thực hiện điện táng, hỏa táng đạt 66,3%; các đám cưới thực hiện đúng luật hôn nhân gia đình, tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm; 100% khu dân cư tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động như: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vui tươi, lành mạnh và tổ chức bữa cơm đoàn kết, vui vẻ. Từ ngày hội đã thắt chặt thêm tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, chía sẻ, giúp đỡ nhau cả về vật chất và tinh thần.

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”, MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động xây dựng quỹ “ Vì người nghèo”. MTTQ Bồng Lai tranh thủ sự lãnh đạo của đảng, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ; các Ban Công tác mặt trận đã đến từng ngõ, vận động từng gia đình, con cháu, dòng họ giúp đỡ việc xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. 5 năm qua, MTTQ phường Bồng Lai vận động quỹ Vì người nghèo được trên 1,86 tỷ đồng; thăm, tặng 343 suất quà cho học sinh nghèo, hộ nghèo, hộ gặp hoạn nạn, rủi ro trong các dịp lễ, tết với tổng số tiền hơn 122 triệu đồng. Đặc biệt cùng với nguồn vốn cấp trên đưa về, MTTQ Bồng Lai đã hỗ trợ xây dựng 8 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo với số tiền hỗ trợ  576 triệu đồng.

Ông Phan Bá Sắc, Bí thư Đảng ủy phường Bồng Lai cho biết: “Nhờ phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân phường Bồng Lai được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình  quân đầu người hiện đạt 60 triệu đồng, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm còn 0,79%.  Nhân dân trong xã thường xuyên quan tâm giúp đỡ, thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hoà thuận, tiến bộ, hạnh phúc.

M.P