Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện

Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện

Phân bổ hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch

Phân bổ hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch

Tuyên Quang: Thúc đẩy sử dụng ngày càng nhiều hàng hóa, dịch vụ hàng Tuyên Quang và Việt Nam

Tuyên Quang: Thúc đẩy sử dụng ngày càng nhiều hàng hóa, dịch vụ hàng Tuyên Quang và Việt Nam

MTTQ Lâm Hà tích cực đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động Nhân dân

MTTQ Lâm Hà tích cực đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động Nhân dân

Lào Cai: Tiếp tục phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lào Cai: Tiếp tục phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Quảng Nam: Việc hỗ trợ cần tập trung, hiệu quả, không dàn trải

Quảng Nam: Việc hỗ trợ cần tập trung, hiệu quả, không dàn trải

Ninh Thuận: Lễ phát động “Tiếp tục vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”

Ninh Thuận: Lễ phát động “Tiếp tục vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”

Vĩnh Long: Vận động Quỹ Vì người nghèo trên 18,3 tỷ đồng

Vĩnh Long: Vận động Quỹ Vì người nghèo trên 18,3 tỷ đồng

Công khai nguồn lực ủng hộ trên trang Thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

Công khai nguồn lực ủng hộ trên trang Thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

Tổ COVID cộng đồng - Những chiến sỹ tiên phong trong phòng chống dịch

Tổ COVID cộng đồng - Những chiến sỹ tiên phong trong phòng chống dịch

Tiếp tục vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”

Tiếp tục vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”

Ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

Ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

Tiếp tục tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Tiếp tục tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Nay H’Uyên - nữ Chủ tịch Mặt trận nói dân tin, làm dân theo

Nay H’Uyên - nữ Chủ tịch Mặt trận nói dân tin, làm dân theo

Đà Nẵng: Vận động miễn, giảm trên 5,2 tỷ đồng tiền thuê trọ cho người khó khăn

Đà Nẵng: Vận động miễn, giảm trên 5,2 tỷ đồng tiền thuê trọ cho người khó khăn