MTTQ huyện Bảo Yên: Hiệu ứng từ các cuộc vận động, phong trào thi đua

(Mặt trận) -Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) và các tổ chức thành viên đã đoàn kết, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo nguồn sức mạnh nội sinh, từ đó tạo hiệu ứng, hiệu quả là góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

 Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên và cán bộ cơ sở tham gia giám sát cộng đồng công trình đầu tư trong chương trình nông thôn mới.

Phát huy thành tích này, trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục tập hợp lực lượng, vận động các tầng lớp Nhân dân nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Bảo Yên ngày càng giàu đẹp.

Ông Đoàn Xuân Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 cho biết: Nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên nhiệm kỳ vừa qua là việc tập hợp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Điển hình là cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh”... Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mang tính bao quát nên ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai 5 nội dung của cuộc vận động trên phạm vi toàn huyện.

Kết quả là trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã huy động xã hội hóa ủng hộ xây dựng nông thôn mới được nguồn lực 57 tỷ đồng, trong đó có 10 tỷ đồng tiền mặt, số còn lại là đóng góp bằng hiện vật, hiến đất và ngày công. Nhờ nguồn lực này đã xây dựng được 1.746 nhà tiêu hợp vệ sinh; 2.500 chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; 165 mô hình nhà sạch, vườn đẹp; xây dựng 4.073 hố rác thu gom rác thải; xây dựng hơn 45 km đường hoa nông thôn, gần 50 km đường điện thắp sáng làng quê...

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên còn làm tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, triển khai phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và chủ trì phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” hằng năm, triển khai vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đến các xã, thị trấn, qua đó huy động 8,21 tỷ đồng. Cũng từ năm 2019 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên còn có nhiều kết quả nổi bật trong các cuộc vận động, phong trào, tiêu biểu như cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’’, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”...

Với tổ chức thành viên, tiêu biểu là phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của các cấp hội phụ nữ; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của các cấp hội nông dân; phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” của đoàn thanh niên các cấp... Ngoài ra, việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế; tham gia tuyên truyền, vận động ủng hộ triển khai các chương trình cứu trợ, chương trình an sinh xã hội.

Ngoài các phong trào, cuộc vận động cụ thể còn là việc tuyên truyền thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên, nguồn lực đã được dành để hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 293 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, ủy ban MTTQ các cấp của huyện và các tổ chức thành viên còn vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 500 ngôi nhà “Đại đoàn kết”.

Ông Đoàn Xuân Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên cho biết thêm: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ huyện và tổ chức thành viên còn tích cực phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, việc tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo luật, bộ luật, các nghị quyết của HĐND, kế hoạch của UBND các cấp; phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật.

Nổi bật trong giám sát, đối thoại, phản biện xã hội là trong nhiệm kỳ vừa qua đã giám sát 144 cuộc, trong đó cấp huyện tổ chức 65 cuộc. Các nội dung đối thoại được lựa chọn từ vấn đề người dân quan tâm như bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, các dự án nông thôn mới như trồng cây ăn quả, vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em... Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên còn tích cực phát huy vai trò khi tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đánh giá về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Yên khẳng định: Các chỉ tiêu nghị quyết đại hội MTTQ các cấp huyện Bảo Yên nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra đều đạt và vượt. Những hoạt động nổi bật phải kể tới là tham gia phòng, chống dịch Covid-19; chủ trì việc huy động, vận động các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp quỹ, tiền, vật chất để nâng cấp 675 nhà chưa đạt chuẩn (trong đó có 293 nhà “Đại đoàn kết”); phối hợp với các lực lượng tham gia tích cực trong việc giải phóng mặt bằng và di dời các hộ trong vùng dự án Cảng Hàng không Sa Pa.

T.A