Thường trực Ban Bí thư giao ban với Bí thư các tỉnh, thành ủy

(Mặt trận) - Chiều 28/7, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2023 với các đồng chí Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương. Đây là Hội nghị đầu tiên của Thường trực Ban Bí thư với Bí thư các tỉnh, thành ủy nhằm tạo sự thống nhất, thông suốt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương tới các tỉnh, thành ủy…

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị  

Cùng chủ trì có các đồng chí: Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị khai mạc và gợi mở các nội dung thảo luận, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, đây là Hội nghị đầu tiên của Thường trực Ban Bí thư với Bí thư các tỉnh, thành ủy nhằm tạo sự thống nhất, thông suốt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương tới các tỉnh, thành ủy. Hội nghị không chỉ dừng lại ở việc quán triệt thực hiện các đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận... mà còn là dịp để lắng nghe, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, kết quả đã làm việc, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và tìm ra những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, Hội nghị lần này nhằm đánh giá những kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm; thông tin nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp có những kết quả cũng như khó khăn, vướng mắc gì; đồng thời dự báo nửa nhiệm kỳ sắp tới cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ nào?

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận và đưa ra những giải pháp thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

 Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, giữa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2023.

Cũng tại Hội nghị lần này, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và một số nội dung về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương.

Tại hội nghị, các tỉnh ủy, thành ủy đã nêu 7 nhóm kiến nghị về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Có 23 tỉnh uỷ, thành uỷ kiến nghị, đề nghị những nội dung liên quan việc thể chế hoá chiến lược, chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của các vùng kinh tế, Thủ đô Hà Nội; phát triển ngành, lĩnh vực...

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị  

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận của Bộ Chính trị, lồng ghép những nhiệm vụ trọng yếu mà Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ của Dảng đã đề ra. Tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. 

Đồng chí cũng yêu cầu đối với những vấn đề mới phát sinh trên địa bàn, bí thư cấp ủy phải kịp thời chỉ đạo xử lý. Cùng với đó, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy cũng cần tập trung tham gia và chuẩn bị thật tốt cho Hội nghị Trung ương 8, diễn ra vào tháng 10 tới đây, theo đó sẽ quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; Đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng đội ngũ trí thức; Chính sách an sinh xã hội; và làm công tác nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV... Đồng thời, chuẩn  bị để tham gia thật tốt vào các lớp cập nhật kiến thức cho các Ủy viên Trung ương..

Đối với những kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục nghiên cứu, trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan tiếp thu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định, hướng dẫn và các văn bản khác có liên quan để tổ chức thực hiện bảo đảm kịp thời, thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống.

Đối với những kiến nghị, đề xuất về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục nghiên cứu, phân loại những nội dung đề xuất, kiến nghị của địa phương và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao trả lời trực tiếp các tỉnh, thành uỷ./.