Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre”

(Mặt trận) - Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15-2-1913/ 15-2-2023), sáng ngày 15/2, tại Bến Tre diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre”.

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

Làm rõ nét hơn những đóng góp nổi bật của Mặt trận tỉnh Hà Nam trong Báo cáo chính trị trình Đại hội

Các đại biểu chủ trì Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre”. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Chủ trì hội thảo có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ; Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi.

Tham dự hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ban, ngành trực thuộc của tỉnh Bến Tre; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành gắn liền với hoạt động của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, đại diện thân nhân gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát, cùng các đại biểu, nhà khoa học Trung ương, địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thanh Đồng 

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng: Hội thảo là hoạt động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân cuộc đời cách mạng và những cống hiến to lớn của nhà lãnh đạo Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

“Tưởng nhớ, tri ân công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng, trong đó có đồng chí Huỳnh Tấn Phát, với tấm lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta nguyện tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc. Tại hội thảo này, đề nghị quý vị đại biểu, các đồng chí và các nhà khoa học tập trung thảo luận, tôn vinh và làm sâu sắc hơn cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre”, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày tham luận với chủ đề "Đồng chí Huỳnh Tấn Phát - tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc"

Hội thảo quy tụ gần 50 tham luận, là các kết quả nghiên cứu khoa học về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến quan trọng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Tại hội thảo, có 12 tham luận được trình bày, khái quát các góc độ và vai trò của đồng chí Huỳnh Tấn Phát như: Đồng chí Huỳnh Tấn Phát - tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc; đồng chí Huỳnh Tấn Phát với Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; đồng chí Huỳnh Tấn Phát trên cương vị Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; đóng góp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với nền ngoại giao cách mạng Việt Nam; đồng chí Huỳnh Tấn Phát với công tác trí vận ở miền Nam…

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận Hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng: Với tinh thần khoa học, các tham luận được nghiên cứu công phu, đề cập toàn diện, đi sâu phân tích, luận giải góp phần làm sâu sắc thêm những nội dung theo chủ đề của hội thảo, thể hiện sự kính trọng và tri ân sâu sắc đối với đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các tham luận tại Hội thảo đã khẳng định truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng của quê hương Bến Tre, của gia đình, dòng họ nội ngoại, nhất là cụ cố nội, cụ cố ngoại và đặc biệt chứng kiến cảnh nước mất, đồng bào sống cơ cực, lầm than dưới ách quân xâm lược đã sớm hình thành tình cảm yêu nước, thương dân. Đó chính là những nhân tố thúc đẩy quá trình giác ngộ lý tưởng cộng sản, đi theo con đường cách mạng và hình thành nhân cách cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Các tham luận cũng thống nhất cao, khẳng định những đóng góp to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tiêu biểu là việc tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp lực lượng, tích cực tham gia Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam, đặc biệt là tham gia thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp đối nội, đối ngoại của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; cùng với đó là lãnh đạo khôi phục kinh tế, ổn định chính trị - xã hội sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đại biểu tham dự Hội thảo

"Hội thảo đã nêu bật những đóng góp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên các cương vị lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đồng chí đã tích cực hoạt động góp phần quan trọng vào thành công của tiến trình thực hiện thống nhất đất nước về mặt Nhà nước; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác Mặt trận, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp chúng ta vượt qua thời kỳ nhiều biến động với những khó khăn, thử thách trong những năm 80 của thế kỷ XX", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Cũng theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các ý kiến tại Hội thảo đã phân tích, làm sâu sắc nội dung đồng chí Huỳnh Tấn Phát là nhà trí thức cách mạng tiêu biểu cho tinh thần, trách nhiệm của lớp thanh niên trí thức Việt Nam trước vận mệnh của nước nhà, đã đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, dấn thân vào con đường cách mạng đầy gian nan, nguy hiểm, nhưng cũng hết sức vẻ vang, cao đẹp; trở thành một ngọn cờ tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế; là một kiến trúc sư tài năng, đã góp phần “làm đẹp Tổ quốc, làm đẹp cách mạng, làm đẹp cuộc đời…”. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, trên bất cứ cương vị nào, đồng chí Huỳnh Tấn Phát cũng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, suốt đời tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, luôn phát huy phẩm chất kiên cường của người cộng sản, mẫu mực về đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, gắn bó mật thiết với nhân dân... theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Hội thảo đã đề cập, luận giải về đồng chí Huỳnh Tấn Phát với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bến Tre. Mặc dù sớm rời quê hương đi học và hoạt động cách mạng, ít có dịp về thăm nhưng đồng chí Huỳnh Tấn Phát luôn hướng về quê hương Bến Tre với tình cảm sâu nặng ân tình và tâm nguyện được góp sức xây dựng quê hương giàu mạnh. Cuộc đời cách mạng cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát luôn là niềm tự hào to lớn, là động lực tinh thần cổ vũ các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân Bến Tre học tập, noi theo.

"Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sớm hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đáp ứng ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc lãnh đạo tiền bối, trong đó có đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát được tổ chức hôm nay là sự tri ân những công lao, cống hiến của đồng chí đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre, đồng thời là hình thức tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập tấm gương người trí thức cách mạng mẫu mực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là hệ trẻ Việt Nam", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: Thanh Đồng 

Từ kết quả tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các cơ quan nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu, luận giải, phát hiện và làm rõ những vấn đề mới, để bổ sung, làm sâu sắc hơn về cuộc đời, phẩm chất đạo đức cao đẹp và những cống hiến của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với cách mạng Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng; qua đó góp phần tuyên truyền, củng cố, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng.

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát bằng hình thức phù hợp. Tập trung tuyên truyền vận dụng những bài học kinh nghiệm, những di sản, tinh thần cách mạng của đồng chí trong công tác tuyên truyền giác ngộ cách mạng, vận động quần chúng, tập hợp lực lượng; tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế; trong công tác đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín quốc gia; xây dựng nền nghệ thuật kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc; tư duy đối với văn nghệ sĩ, trí thức... Từ đó cổ vũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân học tập và noi gương đồng chí Huỳnh Tấn Phát, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức phấn đấu thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.