Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

(Mặt trận) - Bộ Chính trị đã phân công đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà chính trị sắc sảo, suốt đời cống hiến vì hạnh phúc của nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 
Theo thông cáo của Văn phòng T.Ư Đảng, tại Hội nghị T.Ư 9 khóa XIII khai mạc sáng nay, trước khi bắt đầu chương trình hội nghị, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.
Trước đó, chức vụ Thường trực Ban Bí thư do bà Trương Thị Mai đảm nhiệm. Tuy nhiên, tại hội nghị T.Ư 9 khóa XIII, T.Ư cũng đã xem xét và đồng ý cho bà Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII. Như vậy, bà Trương Thị Mai đã thôi chức vụ Thường trực Ban bí thư trước khi Hội nghị T.Ư 9 khai mạc. Chức vụ Thường trực Ban Bí thư đã được Bộ Chính trị phân công cho ông Lương Cường và báo cáo T.Ư Đảng tại hội nghị lần này.
Ông Lương Cường (67 tuổi), quê Việt Trì, Phú Thọ; trình độ cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Ông Cường là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI, XII, XIII; Bí thư T.Ư Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Ông cũng là Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đồng thời là Đại biểu Quốc hội khóa XV.
Ông Lương Cường trưởng thành trong quân đội. Từ trợ lý cán bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hoàng Liên Sơn, tới 6.2011, ông trở thành Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tới 5.2016, sau khi tái đắc cử T.Ư Đảng khóa XII, được bầu làm Bí thư T.Ư Đảng khóa XII, ong Cường giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư./.
 Theo VGP