Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

(Mặt trận) - Sáng 31/8, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, tại Nhà 67 - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Sẽ chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa - thể thao và du lịch

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính (Hà Nội)

Khẩn trương chăm sóc, hỗ trợ tối đa người bị nạn trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

 
 
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và đoàn cán bộ UBTƯ MTTQ Việt Nam thăm di tích Nhà 67 - nơi gắn liền với cuộc sống và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

Trong không khí xúc động, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo các ban, đơn vị của UBTƯ MTTQ Việt Nam dâng hương tại Nhà 67.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đã ôn lại những ký ức hào hùng của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, và khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nguyện suốt đời noi gương Bác, phát huy tinh thần, sức mạnh sáng tạo của nhân dân, đưa đất nước phát triển, giữ vững độc lập chủ quyền của quốc gia, để đời sống của mỗi người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Sau khi dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thăm hỏi, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, nhân viên Khu di tích, bằng niềm kính yêu vô hạn với Bác đã có đóng góp rất quan trọng trong việc gìn giữ và phổ biến giá trị lịch sử, văn hóa của Khu di tích đến đồng bào trong nước, bạn bè quốc tế. “Khu di tích là minh chứng sống động cho cuộc đời vĩ đại mà giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để từ đây nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế hiểu thêm về cuộc đời bình dị của Người”. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng cán bộ, nhân viên Khu di tích tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ, phát huy truyền thống, giúp thế hệ trẻ, bạn bè thế giới hiểu thêm về lịch sử cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, hiểu thêm được công lao của Bác với sự nghiệp phát triển đất nước, giúp bạn bè thế giới khi đến Việt Nam sẽ đến với Khu di tích thiêng liêng này.

 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo các ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam bên ao cá Bác Hồ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chính vì vậy, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần nỗ lực hơn nữa để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần cùng Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, đây là dịp nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam cần thực hiện tốt hơn lời dạy của Bác. Đặc biệt, đối với người cán bộ Mặt trận, đây chính là dịp để mọi cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Mặt trận quyết tâm hơn trong thực hiện các nhiệm vụ đặt ra, quyết tâm sống và làm việc theo tấm gương, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh.