Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII

(Mặt trận) - Tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sáng ngày 16/5/2024 tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét, kỷ luật cán bộ. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII.

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà chính trị sắc sảo, suốt đời cống hiến vì hạnh phúc của nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII. Từ trái qua phải: Bà Bùi Thị Minh Hoài, ông Đỗ Văn Chiến, ông Lê Minh Hưng và ông Nguyễn Trọng Nghĩa 
Theo đó, Trung ương đã bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII gồm:
- Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
Sau đây là thông tin của 4 Tân Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII
 Theo VGP 
Ông Lê Minh Hưng sinh ngày 11/12/1970. Quê quán: Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Học hàm học vị: Thạc sĩ Chính sách công. Lý luận chính trị: Cao cấp
Ông Lê Minh Hưng là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (11/2021), Đại biểu Quốc hội khóa XV.
Sự nghiệp của ông có hơn 20 năm gắn bó với Ngân hàng Nhà nước, bắt đầu từ vị trí chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế. Tiếp sau ông trải qua các chức vụ Phó, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á, Vụ phó, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ.
Từ tháng 10/2011, ông làm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ba năm sau, ông giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng đến tháng 4/2016 ông quay lại cơ quan cũ giữ cương vị Thống đốc. Thời điểm đó, ông Hưng 46 tuổi, trở thành người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước trẻ nhất.
Tháng 11/2021, ông được Bộ Chính trị phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Trong Ban Bí thư khóa 13, ông Hưng là nhân sự thế hệ 7X duy nhất.
 Theo VGP
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh ngày 6/3/1962. Quê quán: Xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.
Theo VGP 
Ông Đỗ Văn Chiến sinh ngày 10/11/1962. Quê quán: Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Dân tộc: Sán Dìu. Ông có trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII.
Ông Đỗ Văn Chiến từng là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang sau đó làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái từ năm 2011 đến năm 2015. Từ tháng 4/2016, ông giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tại hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 4, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra vào ngày 12/4/2021 đã hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ngày 16/5/2024: tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII, Trung ương đã bầu đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Theo VGP  
Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh ngày 12/1/1965. Quê quán: Xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Cử nhân Luật. Bà Bùi Thị Minh Hoài là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XV.
Theo Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương bầu. Số lượng Ủy viên Bộ Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Do đó, trong trường hợp Ủy viên Bộ Chính trị bị khuyết, việc bầu bổ sung hay không sẽ do Ban Chấp hành Trung ương quyết định./.