Xây dựng chương trình hành động bám sát vào tình hình đất nước

(Mặt trận) - Ngày 27/12, phát biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị, trong năm 2022, việc xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận các cấp cần xác định theo hướng có trọng tâm, trọng điểm thực chất, hiệu quả, bám sát tình hình đất nước và nhân dân, để đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đa dạng hóa phương thức nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân nhằm phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 25/05/2022 - Người dân mong muốn nhận lại đất rừng đã được giao khoán

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 24/05/2022 - Hàng chục trại lợn xả thải gây ô nhiễm

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV