Vai trò Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) - Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới là mục tiêu đang được nhiều địa phương phấn đấu thực hiện. Dự kiến đến năm 2030, toàn quốc sẽ có ít nhất một nửa số xã thực hiện được mục tiêu này. 5 năm qua, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được Mặt trận các cấp triển khai, đem lại kết quả thiết thực cùng những chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội…

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/05/2024 - Hiệu quả mô hình “24 giờ cùng nhân dân“

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 15/05/2024 - Một số lái xe buýt chưa tuân thủ an toàn giao thông