Tri ân người có công

(Mặt trận) - Một ngôi nhà mới khang trang, đem lại niềm vui cho gia đình những cựu thanh niên xung phong… Bố mẹ liệt sỹ được tặng nhà mới và chăm sóc ân tình… Rất nhiều, rất nhiều hành động thiết thực đã được tổ chức để tri ân đối với những người đã không tiếc máu xương của mình cho Tổ quốc… Qua rà soát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ đánh giá đầy đủ hơn về kết quả việc thực hiện chính sách đối với người có công, mà còn phát hiện những bất cập trong việc thực hiện chính sách. Trên cơ sở đó, các sở, ngành liên quan có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để hoạch định chính sách hợp lý hơn.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/02/2023 - Mạo danh quân nhân nước ngoài để lừa đảo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/02/2023 - Nhiều chiêu trò quỵt tiền xăng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/02/2023 - Tìm nguyên nhân nứt dọc cả trăm mét mặt đê sông Cầu