Tri ân các chiến sĩ Điện Biên

(Mặt trận) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, những cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa và xúc động với chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) đã được tổ chức. Dịp này, nhiều hoạt động tri ân thiết thực đối những người trực tiếp, từng làm nên Chiến thắng huyền thoại cũng đã được triển khai. Đây cũng là những việc làm thiết thực, thể hiện đạo lý tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, đến ơn đáp nghĩa của dân tộc. Các thế hệ hôm nay luôn khắc ghi công ơn của các thế hệ đi trước, những người đã sống, chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/06/2024 - Khu dân cư ngập úng nặng suốt nhiều năm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/06/2024 - Nhiều hộ bị thiếu ruộng sau dồn điền đổi thửa

Tổng Bí thư chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt