Tiếp tục tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch

(Mặt trận) - "Ai có của góp của, ai có công góp công để cùng dồn sức phòng chống và đẩy lùi đại dịch". Đó là nhấn mạnh của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khi phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp tục tổ chức đợt vận động, quyên góp “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” do Tiểu ban vận động và huy động xã hội - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức sáng ngày 10/9, tại Hà Nội.

Gần 36 tỷ đồng từ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp sức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”

Ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội