Tiếp sức chống dịch

(Mặt trận) - Người dân ở các địa phương có dịch đang trải qua những tháng ngày khó khăn phải giãn cách xã hội. Lao động nghèo, lao động tư do rơi vào cảnh thất nghiệp, mất việc làm và thu nhập. Để người dân yên tâm "ai ở đâu ,ở đó", hiện các địa phương đang tích cực triển khai các gói an sinh xã hội của Chính phủ. Cùng với chính quyền, MTTQ các cấp vẫn đang tích cực đồng hành cùng các địa phương trong việc rà soát đối tượng đảm bảo mọi chính sách an sinh được hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và kịp thời.

Gần 36 tỷ đồng từ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp sức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”

Ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội