Tiếp sức cho người nghèo

(Mặt trận) - Trong những năm qua, việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo đã được Mặt trận các cấp quan tâm triển khai với nhiều đổi mới cả về nội dung vận động và cách thức hỗ trợ. Mặt trận vừa vận động các nguồn lực vào Quỹ Vì người nghèo các cấp, vừa hướng dẫn, kết nối để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trực tiếp triển khai hỗ trợ người nghèo và các vùng nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Những việc làm này tuy tên gọi có khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một thông điệp – cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/06/2024 - Khu dân cư ngập úng nặng suốt nhiều năm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/06/2024 - Nhiều hộ bị thiếu ruộng sau dồn điền đổi thửa

Tổng Bí thư chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt