Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc

(Mặt trận) - Người nỗ lực không ngừng vận động bà con nhân dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế… Người nhiều năm nay tìm cách để xóa nhà tạm cho hộ nghèo… Họ là những người có uy tín ở cộng đồng dân cư… Trên khắp mọi miền đất nước, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc được xem là cầu nối của nhân dân với chính quyền, với Mặt trận. Rất cần phát huy vai trò của người có uy tín góp phần giải quyết kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc tại cộng đồng dân cư.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 19/07/2024 - Mua đất ở lại phải nhận đất nông nghiệp

Trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 18/07/2024 - Chung tay xây dựng sân bóng cộng đồng