Phát huy vai trò người có uy tín

(Mặt trận) - Nỗ lực gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Đi đầu và tích cực hỗ trợ những người xung quanh cùng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… Trên khắp mọi miền đất nước, tại các vùng đồng bào người dân tộc, càng ngày càng xuất hiện nhiều những con người như vậy, họ là những người uy tín, là cầu nối chính quyền, Mặt trận với nhân dân. Họ đã và đang phát huy vai trò tiên phong để "nói dân tin, làm dân theo", tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động. Không chỉ là hạt nhân đoàn kết, họ còn trực tiếp có những đóng góp quan trọng vào sự ổn định, phát triển của các địa bàn vùng sâu, vùng xa trên cả nước.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/06/2024 - Khu dân cư ngập úng nặng suốt nhiều năm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/06/2024 - Nhiều hộ bị thiếu ruộng sau dồn điền đổi thửa

Tổng Bí thư chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt