Phát huy vai trò của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(Mặt trận) - Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm kịp thời cổ vũ và tiếp thêm động lực cho những người làm báo tiếp tục phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, tiêu cực; phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của nhân dân và các cơ quan báo chí trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tác phẩm báo chí tham dự Giải thuộc các loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao, góp phần truyền tải những thông tin hữu ích cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 13/11/2021 đến 31/8/2023.

Tác phẩm mới: Có một mái đầu tóc bạc

Bác sĩ kể về ngày làm việc cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 23/07/2024 - Đường hư hỏng nặng, người dân đi lại khó khăn