Phát huy truyền thống Đại đoàn kết toàn dân tộc

Gần 700 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phát huy vai trò của Mặt trận: Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid-19 từ HLV Park Hang Seo