Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - 20 năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, góp phần tăng cường sự đồng thuận, khơi dậy và huy động sức mạnh của toàn xã hội trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 04/12/2023 - Nghi vấn trong tuyển dụng lái xe

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/12/2023 - Ông Ba Dân nhặt đá vá đường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/12/2023 - Bí thư Chi bộ giúp bà con cải thiện đời sống