Phát huy hiệu quả mô hình tổ tự quản

(Mặt trận) - Hơn 600 nghìn tổ tự quản trên khắp cả nước đang hoạt động hiệu quả với nhiều hình thức phong phú… Từ mô hình tự quản giúp người dân thay đổi hành vi trong bảo vệ môi trường đến giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập bằng nguồn lực do chính sự đoàn kết, sẻ chia giữa các gia đình trong thôn xóm … Các mô hình tự quản đã góp phần phát huy tinh thần đoàn kết và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống. Để các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư hoạt động hiệu quả, phải phát huy tối đa cao nhất dân chủ của người dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân trong triển khai các mô hình tự quản nhưng phải đảm bảo có sự quản lý của Nhà nước.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/02/2023 - Mạo danh quân nhân nước ngoài để lừa đảo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/02/2023 - Nhiều chiêu trò quỵt tiền xăng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/02/2023 - Tìm nguyên nhân nứt dọc cả trăm mét mặt đê sông Cầu