Nơi gắn kết, hun đúc khối đại đoàn kết

(Mặt trận) - Một mùa xuân về, cũng là mùa của lễ hội. Lễ trên núi cao, hội giữa đồng bằng; lễ miền sông nước, hội trong lòng người… Tất cả đều thấm đẫm tinh thần dân tộc và tính nhân văn. Có thể nói, bên cạnh các tôn giáo chủ lưu thì tín ngưỡng, lễ hội dân gian dường như ăn sâu vào tâm thức mỗi người dân đất Việt… Có thể nói, từ phong tục thờ cũng tổ tiên đến các tín ngưỡng truyền thống như: Tục thờ Mẫu, thờ tổ tiên, thờ Thành hoàng làng và những người có công với nước, với dân… đều tin đậm trong các lễ hội đầu xuân trên khắp mọi miền Tổ quốc, đem lại bản sắc riêng cho văn hóa Việt Nam, thắt chặt hơn tình đoàn kết, gắn bó trong mỗi người dân…

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản anh hùng ca bất diệt

Thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

THI ĐUA XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT