Nhiều ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(Mặt trận) - Sau hơn 2 tháng thực hiện, việc tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã kết thúc vào ngày 15/3. Theo thống kê sơ bộ thì đã có gần 8.000 lượt ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên cả nước góp ý Dự thảo thông qua website của Bộ Tài Nguyên và Môi trường; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì và phối hợp tổ chức 12 hội nghị, hội thảo lấy ý kiến vào Dự thảo Luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam 27 tỉnh, thành phố cũng đã thu nhận được gần 10.300 ý kiến; trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thì hơn 2.000 ý kiến có chất lượng đang được tổng hợp gửi đến Ban soạn thảo. Hiện các địa phương đang trong quá trình tổng hợp ý kiến nhân dân gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến trước thứ Hai tuần tới.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 19/07/2024 - Mua đất ở lại phải nhận đất nông nghiệp

Trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 18/07/2024 - Chung tay xây dựng sân bóng cộng đồng