Người cán bộ Mặt trận hết lòng vì việc của dân

(Mặt trận) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng yêu cầu các cán bộ các cấp “việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm”. Học và làm theo lời căn dặn của Bác, trong những năm vừa qua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng về tinh thần phục vụ, cách làm vì dân tại nhiều địa phương trong cả nước. Sau đây là một tấm gương điển hình về một nữ cán bộ Mặt trận tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Tổng Bí thư chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt

Đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/06/2024 - Hàng trăm nông dân là nạn nhân trong đường dây vỡ hụi