Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư: Củng cố sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, vươn tới ấm no, đủ đầy

(Mặt trận) - Trong những ngày này, không khí của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hiện hữu sôi nổi ở khắp các thôn xóm, bản làng, từ đồng bằng đến các vùng núi cao. Qua 20 năm tổ chức thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư đã thực sự ngày hội của toàn dân, với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với từng điều kiện cụ thể của từng khu dân cư, có ý nghĩa quan trọng trong tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa được tổ chức kỷ niệm nhân 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam, thông qua đó tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong nhân dân, thực hiện như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh – "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công".

Quán triệt sách của Tổng Bí thư về ngoại giao và đại đoàn kết

Sẽ sắp xếp, sát nhập 50 huyện và hơn 1.200 xã

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 29/02/2024 - Rủi ro dụ dỗ, lôi kéo đầu tư tiền ảo