MTTQ Việt Nam phản biện Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

(Mặt trận) - Những cuộc lấy ý kiến đóng góp và Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) do ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức… Những ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học và các giai tầng xã hội vào dự thảo luật quan trọng này… Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân đang được MTTQ các cấp thể hiện thông qua hoạt động phản biện xã hội như thế này…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác Mặt trận phải lấy dân làm gốc

Những người hết lòng vì lợi ích nhân dân

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 25/11/2022 - Khai thác cát, sỏi thay đổi hiện trạng lòng sông