MTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(Mặt trận) - Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người đứng đầu UBND các cấp đã được quy định cụ thể trong luật. Năm qua chỉ có khoảng 70% người đứng đầu cấp tỉnh tiếp công dân đạt được trên 50% số buổi quy định. Ngoài nguyên nhân khách quan của tình hình dịch bệnh thì vẫn còn nhiều lý do như: người đứng đầu đùn đẩy, né tránh tiếp dân, hoặc chất lượng tiếp dân không đạt hiệu quả, vẫn còn thiếu trách nhiệm, không tôn trọng và giải quyết thỏa đáng yêu cầu của người dân… Hiện MTTQ các cấp đang kiến nghị sửa đổi một số quy định pháp luật về tăng cường sự phối hợp của MTTQ trong giám sát vấn đề này để nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 25/05/2022 - Người dân mong muốn nhận lại đất rừng đã được giao khoán

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 24/05/2022 - Hàng chục trại lợn xả thải gây ô nhiễm

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV