Mặt trận lắng nghe ý kiến Nhân dân

(Mặt trận) - Ổn định việc làm và thu nhập của người dân, người lao động mất việc, giãn việc ở các khu công nghiệp… Việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất… Nhiều nội dung cử tri kiến nghị được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Những vấn đề này không chỉ cho thấy trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong lắng nghe, tập hợp những nguyện vọng của Nhân dân gửi đến cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, những kiến nghị cho thấy cần phải có thêm nhiều nỗ lực hơn trong giải quyết những vấn đề đang đặt ra với đời sống sản xuất sinh hoạt của người dân.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 29/09/2023 - Khu dân cư không có hạ tầng

20 năm - Ngày hội của ý Đảng, lòng dân

Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư