Lan tỏa thi đua trong đồng bào Công giáo

Tiếp thêm động lực cho những người làm báo trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Báo chí cần đi đến cùng các vụ việc tham nhũng, lãng phí

Phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19