Khai mạc Hội nghị Trung ương tám khóa XIII

(Mặt trận) - Sáng ngày 2/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII đã khai mạc, xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 04/12/2023 - Nghi vấn trong tuyển dụng lái xe

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/12/2023 - Ông Ba Dân nhặt đá vá đường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/12/2023 - Bí thư Chi bộ giúp bà con cải thiện đời sống