CHUNG TAY LO CHO NGƯỜI NGHÈO

(Mặt trận) - Tháng 10 - Tháng cao điểm Vì người nghèo. Đại dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt liên tiếp ập đến khiến đời sống của những người nghèo, người yếu thế càng khó khăn hơn. Tinh thần vì người nghèo tiếp tục lan tỏa trong xã hội bằng những hành động cụ thể. Các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ người nghèo về sinh kế, cây con giống để người nghèo có thêm động lực vượt qua khó khăn. Hơn 2.816 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đã truyền đi thông điệp của tình yêu thương, của sự sẻ chia, của niềm tin, sự thấu hiểu và quyết tâm hành động để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/02/2023 - Mạo danh quân nhân nước ngoài để lừa đảo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/02/2023 - Nhiều chiêu trò quỵt tiền xăng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/02/2023 - Tìm nguyên nhân nứt dọc cả trăm mét mặt đê sông Cầu