Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa VIệt Nam”

(Mặt trận) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa VIệt Nam” năm 2023, diễn ra tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh đến sức mạng của khối đại đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc và vai trò của việc gìn giữ, phát huy các di sản văn hóa dân tộc…

Quán triệt sách của Tổng Bí thư về ngoại giao và đại đoàn kết

Sẽ sắp xếp, sát nhập 50 huyện và hơn 1.200 xã

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 29/02/2024 - Rủi ro dụ dỗ, lôi kéo đầu tư tiền ảo