Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm Tạp chí Mặt trận

MTTQ Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam

 

Nguồn: Truyền hình Quốc hội