Ấm tình Ngày hội đại đoàn kết

(Mặt trận) - Những ngày hội đại đoàn kết được tổ chức tại các khu dân cư hàng năm… Năm nay, những ngày hội như thế này càng ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm Ngày hội được tổ chức tại các khu dân cư trên toàn quốc… Đây thực sự là dịp để hơn 100 nghìn khu dân cư trên cả nước tổng kết thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế để có những biện pháp tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong nhân dân, thực hiện tốt hơn các cuộc vận động trong thời gian tới…

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/06/2024 - Khu dân cư ngập úng nặng suốt nhiều năm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/06/2024 - Nhiều hộ bị thiếu ruộng sau dồn điền đổi thửa

Tổng Bí thư chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt