Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 30/05/2023 - Điều dưỡng và nhịp cầu kết nối yêu thương

(Mặt trận) - Câu chuyện về một điều dưỡng viên tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Đó là chị Nguyễn Thị Ly Ly, từ 10 năm nay, chị đã bỏ công sức tìm hiểu cuộc sống của những mảnh đời còn khó khăn để làm nhịp cầu kết nối yêu thương. Đã có nhiều cụ già neo đơn, bệnh tật và trẻ em nhỏ mồ côi được hỗ trợ và vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Quán triệt sách của Tổng Bí thư về ngoại giao và đại đoàn kết

Sẽ sắp xếp, sát nhập 50 huyện và hơn 1.200 xã

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 29/02/2024 - Rủi ro dụ dỗ, lôi kéo đầu tư tiền ảo