Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 28/07/2022 - Nhóm thiện nguyện làm ấm lòng người vô gia cư

(Mặt trận) - Nhiều chia sẻ về nhóm từ thiện mang tên là “Ấm”, nhóm đã hoạt động gần 10 năm tại Hà Nội để đồng hành cùng những người vô gia cư. Có một điều khác biệt là nhóm này không hỗ trợ những người khó khăn bằng tiền mặt, thay vào đó, các thành viên trong nhóm sẽ tìm hiểu hoàn cảnh của từng người khó khăn, từ đó đưa ra những phương án khác nhau để giúp đỡ họ, thường là giúp cho họ sinh kế để kiếm sống.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/06/2024 - Khu dân cư ngập úng nặng suốt nhiều năm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/06/2024 - Nhiều hộ bị thiếu ruộng sau dồn điền đổi thửa

Tổng Bí thư chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt