Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 28/07/2022 - Nhóm thiện nguyện làm ấm lòng người vô gia cư

(Mặt trận) - Nhiều chia sẻ về nhóm từ thiện mang tên là “Ấm”, nhóm đã hoạt động gần 10 năm tại Hà Nội để đồng hành cùng những người vô gia cư. Có một điều khác biệt là nhóm này không hỗ trợ những người khó khăn bằng tiền mặt, thay vào đó, các thành viên trong nhóm sẽ tìm hiểu hoàn cảnh của từng người khó khăn, từ đó đưa ra những phương án khác nhau để giúp đỡ họ, thường là giúp cho họ sinh kế để kiếm sống.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 22/03/2023 - Ngăn chặn tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 21/03/2023 - Phản hồi về việc giữ sổ đỏ 20 năm không trả

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 20/03/2023 - Giữ sổ đỏ hơn 20 năm không trả cho người dân