Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 24/01/2022 – Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ

(Mặt trận) - Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tỉnh Kiên Giang lý nghiêm việc Công ty cổ phần 99 Núi ký các hợp đồng chuyển nhượng đất cho các nhà đầu tư thành phần chưa đúng quy định, đồng thời giải quyết việc bồi thường thu hồi đất cho người dân. Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã gửi công văn đề nghị tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo này.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 25/05/2022 - Người dân mong muốn nhận lại đất rừng đã được giao khoán

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 24/05/2022 - Hàng chục trại lợn xả thải gây ô nhiễm

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV