Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 23/06/2022 - Mỏ đá xả thải gây ô nhiễm môi trường

(Mặt trận) - Một mỏ khai thác đá, rồi xả thải trực tiếp ra môi trường xung quanh mà không hề qua xử lý khiến nguồn nước tưới tiêu cho nhiều ha ruộng và ao cá của người dân xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nước thải của mỏ đá của công ty Phúc Kim Thành xả thẳng ra con suối, là nguồn nước tưới tiêu chính cho nhiều ha ruộng của người dân. Giờ đây, ruộng chết, giảm năng suất, ảnh hưởng cả nguồn nước ăn uống của bà con.

Vĩnh Phúc: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hà Nội với hệ thống truyền thanh cơ sở

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”