Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 23/01/2022 - Nghĩa tình những túi thuốc điều trị COVID-19 tại nhà

(Mặt trận) - Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống nhưng qua đó cũng cho thấy sức mạnh to lớn của tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của người Việt Nam. Trao tặng thuốc điều trị COVID-19 tận nhà, động viên, khích lệ tinh thần, hỗ trợ theo dõi, điều trị F0 là nhiều sự giúp đỡ, san sẻ với cộng đồng trong đại dịch của các thành viên Hội thánh Tin Lành ở Vĩnh Long.

Xác định công tác giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Người dân hài lòng hơn với dịch vụ công

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 26/05/2022 - Chưa tìm ra nguyên nhân gây sụt lún đất tại Nghệ An