Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 21/11/2023 - Giữ sổ đỏ của dân suốt 12 năm

(Mặt trận) - Phản ánh của người dân tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình về việc xã Vũ Lễ đã giữ hơn 500 sổ đỏ của người dân trong suốt 12 năm không có lý do. Thậm chí là hàng trăm sổ của người dân đã bị mất một cách khó hiểu.

Quán triệt sách của Tổng Bí thư về ngoại giao và đại đoàn kết

Sẽ sắp xếp, sát nhập 50 huyện và hơn 1.200 xã

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 29/02/2024 - Rủi ro dụ dỗ, lôi kéo đầu tư tiền ảo