Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 19/11/2023 - Lớp học đặc biệt của cô và trò cách xa nghìn cây số

(Mặt trận) - Câu chuyên về một lớp học đặc biệt – lớp học mà co và trò cách xa nhau hàng nghìn cây số. Tại nhiều địa bàn khó khăn vùng cao của tỉnh Hà Giang, do chưa đủ nguồn giáo viên Anh Văn theo chương trình giáo dục phổ thông, bởi vậy đã có những cô giáo ở Lâm Đồng sẵn sàng đồng hành cùng các em học sinh trong các buổi học trực tuyến. Sau năm học 2023 2024 này, hoạt động dạy tiếng Anh trực tuyến tiếp tục được ngành giáo dục Lâm Đồng và Hà Giang duy trì cho đến khi các trường học tại Hà Giang có đủ nguồn giáo viên tiếng Anh Dạy học trực tiếp.

Quán triệt sách của Tổng Bí thư về ngoại giao và đại đoàn kết

Sẽ sắp xếp, sát nhập 50 huyện và hơn 1.200 xã

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 29/02/2024 - Rủi ro dụ dỗ, lôi kéo đầu tư tiền ảo