Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/05/2024 - Hiệu quả mô hình “24 giờ cùng nhân dân“

(Mặt trận) - "24 giờ cùng nhân dân" là mô hình đang được triển khai ở tỉnh Khánh Hòa, để nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Dù mới được triển khai trong một thời gian ngắn nhưng mô hình này đã tạo được hiệu ứng lan tỏa tốt đẹp trong đồng bào dân tộc thiểu số ở một xã miền núi còn nhiều khó khăn.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/06/2024 - Khu dân cư ngập úng nặng suốt nhiều năm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/06/2024 - Nhiều hộ bị thiếu ruộng sau dồn điền đổi thửa

Tổng Bí thư chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt