Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 15/08/2022 - Lớp học miễn phí cho người nghèo

(Mặt trận) - Một lớp học chữ đặc biệt tại Quận 6, TP Hồ Chí Minh. Mang chữ đến cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, là điều mà cô Nguyễn Thị Anh năm nay đã ngoài 70 tuổi luôn mong muốn và đã thực hiện suốt 9 năm, và sẽ còn nhiều năm sau nữa.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 22/03/2023 - Ngăn chặn tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 21/03/2023 - Phản hồi về việc giữ sổ đỏ 20 năm không trả

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 20/03/2023 - Giữ sổ đỏ hơn 20 năm không trả cho người dân