Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/11/2022 - Sáng kiến sách nói dành cho người khiếm thị

(Mặt trận) - Câu chuyện về những sáng kiến dành cho người khiếm thị: Tổ chức "Việt Nam và những người bạn" với những hoạt động hỗ trợ cho người khuyết tật. Đặng Thế Lâm – người sáng lập ra tổ chức này, nhiều năm qua được biết đến như một tình nguyện viên tiên phong với nhiều ý tưởng và sáng kiến để hỗ trợ cho những người yếu thế, và một trong những dự án mới nhất đó là sách nói dành cho người khiếm thị.

Nơi gắn kết, hun đúc khối đại đoàn kết

Chủ tịch nước gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/03/2024 - Cẩn trọng hoạt động đầu tư tiền ảo