Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/10/2022 - Chính sách đất dịch vụ không thống nhất

(Mặt trận) - Mòn mỏi chờ đợi suốt 15 năm, nhiều hộ dân phường Yên Nghĩa, Hà Đông (Hà Nội) mất ruộng do dự án thu hồi nhưng vẫn chưa nhận được đất để chuyển đổi nghề nghiệp.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 22/03/2023 - Ngăn chặn tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 21/03/2023 - Phản hồi về việc giữ sổ đỏ 20 năm không trả

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 20/03/2023 - Giữ sổ đỏ hơn 20 năm không trả cho người dân