Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 10/07/2022 - Người mẹ đỡ đầu của 5 em nhỏ

(Mặt trận) - Câu chuyện về một người mẹ đỡ đầu của 5 em nhỏ tại nơi từng là tâm dịch – thành phố Hồ Chí Minh. Với phương châm “Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”, những người mẹ đỡ đầu có thể là bất kỳ ai – một hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, một cán bộ hưu trí, một công nhân, hay một tiểu thương… Họ chung nhau tấm lòng dành cho con trẻ.

MTTQ Việt Nam phản biện Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Tổng Bí thư điện đàm cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ

Phát triển chính sách xã hội khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa