Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 08/06/2023 - Có sổ đỏ nhưng lại không được xây nhà ở

(Mặt trận) - Người dân, phường Hòa Long, TP Bắc Ninh phản ánh dù họ đã cầm trong tay sổ đỏ gần 20 năm nay nhưng vẫn không được phép xây dựng nhà ở.Tìm hiểu của phóng viên.

Quán triệt sách của Tổng Bí thư về ngoại giao và đại đoàn kết

Sẽ sắp xếp, sát nhập 50 huyện và hơn 1.200 xã

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 29/02/2024 - Rủi ro dụ dỗ, lôi kéo đầu tư tiền ảo