Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 08/01/2023 - Lớp học tình thương “cha truyền con nối” hơn 40 năm

(Mặt trận) - Tại phương Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh có 1 lớp học tình thương được hình thành từ năm 1982 cũng với sự hỗ trợ của cả cộng đồng, từ các cơ quan, đoàn thể đến bà con chòm xóm. Tình yêu thương được các giáo viên chủ nhiệm truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác chính là nguồn năng lượng thắp sáng ánh đèn lớp học hơn 40 năm qua.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 24/03/2023 - Cảnh giác với cuộc gọi mời chuẩn hóa thông tin thuê bao

Tổng kết hoạt động thi đua của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023