Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 08/01/2023 - Lớp học tình thương “cha truyền con nối” hơn 40 năm

(Mặt trận) - Tại phương Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh có 1 lớp học tình thương được hình thành từ năm 1982 cũng với sự hỗ trợ của cả cộng đồng, từ các cơ quan, đoàn thể đến bà con chòm xóm. Tình yêu thương được các giáo viên chủ nhiệm truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác chính là nguồn năng lượng thắp sáng ánh đèn lớp học hơn 40 năm qua.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/06/2024 - Khu dân cư ngập úng nặng suốt nhiều năm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/06/2024 - Nhiều hộ bị thiếu ruộng sau dồn điền đổi thửa

Tổng Bí thư chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt