Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/06/2023 - Lớp học chữ Chăm cho trẻ em làng Chăm

(Mặt trận) - Một lớp học ý nghĩa tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đó là lớp học chữ miễn phí dành cho các em nhỏ người dân tộc Chăm theo đạo Hồi. Lớp học đặc biệt này đã giúp các em giữ gìn tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình để lưu giữ hồn cốt văn hóa, nối dài truyền thống của dân tộc. Việc duy trì những lớp dạy chữ chăm như thế này là nỗ lực của cả cộng đồng, từ thầy cô đứng lớp cho đến các bạn trẻ. Mỗi ngày đến lớp là mỗi ngày họ gắn bó với cộng đồng trong bộ trang phục đặc trưng, trong tiếng nói và chữ viết riêng có của mình.

Quán triệt sách của Tổng Bí thư về ngoại giao và đại đoàn kết

Sẽ sắp xếp, sát nhập 50 huyện và hơn 1.200 xã

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 29/02/2024 - Rủi ro dụ dỗ, lôi kéo đầu tư tiền ảo