Chùm ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các Đoàn tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

“Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020: 2.400 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025: Biểu dương 180 điển hình tiên tiến trong triển khai các phong trào thi đua

Lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc trong đồng bào Công giáo